fbpx

Wyzwania dla transportu i szanse dla polskiej kolei związane z wdrażaniem europejskiego Zielonego Ładu były przedmiotem dyskusji podczas konferencji zorganizowanej 11 marca przez spółki z Grupy PKP. W wydarzeniu wziął udział wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

Europejski Zielony Ład to inicjatywa, która za główne cele dla sektora transportowego przyjmuje znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zrównoważonego rozwoju. Rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego idealnie wpisuje się w jej założenia.

Zdaniem wiceministra Macieja Małeckiego już teraz można mówić o dużym skoku jakościowym i ekologicznym na polskiej kolei, dzięki uruchomieniu historycznie największego programu modernizacyjnego „Kolej wielkich inwestycji”. Środki, które trafiają z tego programu do polskiej kolei sprawiają, że staje się ona środkiem transportu pierwszego wyboru dla wielu podróżnych.

„Polska kolej na drodze do zielonego ładu, do niskoemisyjności jedzie po głównym torze i w latach 2021-2030 zdecydowanie przyspieszy do osiągnięcia tego celu”– podkreślił wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

Według wiceministra Macieja Małeckiego wdrażanie inicjatywy europejskiego Zielonego Ładu w pewien sposób wymusza modernizację polskiej kolej w kierunku ekologicznym.

„Myślę, że i bez tego, polska kolej zakochała się w ekologii, między innymi poprzez wymianę i modernizację taboru, stawianie na lokomotywy hybrydowe, czy wykorzystywanie każdej okazji do ekologii, przy modernizacji dworców kolejowych. To pokazuje, że ekologia i ochrona środowiska są oczkiem w głowie polskiej kolei”– podsumował wiceminister.

Kolej przyjazna środowisku

Kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu zbiorowego.
Zapewnia trzy razy mniejszą emisję CO2 niż transport drogowy i osiem razy mniejszą emisję CO2 niż lotniczy.

Od grudnia 2017 roku PKP Intercity realizuje największy program inwestycyjny w historii spółki „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji”. Do 2030 roku Spółka zainwestuje w nowoczesny tabor 19 mld zł. 19 mld zł w tabor w latach 2021-2030 to realizacja planów rozwoju sektora kolejowego w całej Europie nakreślonych przez Komisję Europejską do 2050 r. Celem tych działań jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie o 90% do 2050 r.

Źródło tekstu: Gov.pl/Serwis Kolejowy

Modernizacja polskiej kolei w stronę standardów bezemisyjności i zwiększenie jej udziału zarówno w przewozach pasażerskich, jak i towarowych były głównymi tematami konferencji „Zielony Ład na polskiej kolei” zorganizowanej przez PKP Intercity w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej. W trakcie paneli dyskusyjnych wskazywano, że korzystanie z zielonej energii ma doprowadzić do zwiększenia zainteresowania pasażerów i przedsiębiorców transportem kolejowym. W debatach uczestniczyli dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego i Kamil Wilde, Wiceprezes UTK.

W debacie otwierającej konferencję „Europejski Zielony Ład – wyzwania dla transportu i szansa dla kolei” dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wskazywał na potencjał drzemiący w polskiej kolei oraz na dodatkowe szanse jakie mogą powstać dzięki inwestowaniu w czyste źródła energii takie jak wodór.

„Polska kolej jest bezpieczna i ekologiczna, porównanie z innymi krajami EU pokazuje, że ma duży potencjał rozwoju” – powiedział dr inż. Ignacy Góra.

„2021 ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Kolei trzeba wykorzystać by osoby, które dotychczas z kolei nie korzystały zobaczyły, jakim jest pewnym środkiem transportu” – dodał Prezes UTK.

W opinii ministra Andrzeja Adamczyka polska kolej, przy znacznym wsparciu rządu, rozpoczęła realizację strategii zielonego ładu jeszcze zanim Unia Europejska ogłosiła ten plan w 2019 r. Odniósł się m.in. do ogromnego programu inwestycyjnego PKP Intercity na lata 2016-2023 „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji”, na którego realizację przeznaczono 7 mld zł. Zakłada on zakup nowego i modernizację istniejącego taboru oraz zaplecza technicznego.

Uczestnicy dyskusji oceniali, że szansą jest zmiana praktyk biznesowych. Wiele firm zwraca uwagę na ślad węglowy swojej działalności, w tym odpowiednio czysty transport. To właśnie kolej ma olbrzymi potencjał proekologiczny, który może przekonać klientów biznesowych.

Podczas panelu dyskusyjnego „Ekologiczna kolej jako środek transportu pierwszego wyboru – czym przekona do siebie pasażerów” wiceprezes UTK Kamil Wilde przypomniał, że nowoczesna i bezpieczna kolej nie jest wyłącznie zagadnieniem technicznym, ale ważni są odpowiednio przygotowani pracownicy kolei. Prowadzone są prace, by od roku 2023 egzaminy na licencję i świadectwo maszynisty były państwowe, prowadzone niezależnie od ośrodków szkolenia w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów prowadzonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

„Pasażerów do kolei przekonać może wiele, z pewnością pomocny będzie aspekt ekologiczny. Pod tym względem kolej wygrywa z innymi środkami transportu” – mówił Kamil Wilde, Wiceprezes UTK.

Konferencja wpisywała się w założenia Europejskiego Roku Kolei, który promuje ten środek transportu jako najbardziej ekologiczny.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział, że do 2030 roku w Polsce zostanie uruchomionych 76 tysięcy nowych połączeń kolejowych. Rządowe plany szef resortu przedstawił na odbywającej się w czwartek 11 marca w Centrum Prasowym PAP konferencji „Zielony ład na polskiej kolei”, przygotowanej przez PKP Intercity i Polską Agencję Prasową.

Zapowiedzi zwiększenia dostępu do pasażerskiego transportu kolejowego to efekt m.in. umowy zawartej w styczniu bieżącego roku pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury a PKP Intercity. Poza inwestycjami w nowoczesny tabor, kontrakt o całkowitej wartości ponad 21 mld zł przewiduje „rozszerzanie dostępu do kolei w wyniku uruchamiania większej liczby połączeń PKP Intercity w kolejnych latach i zwiększania częstotliwości kursowania pociągów na głównych trasach”. [czytaj więcej]

Szef resortu infrastruktury zapewnił, że przedstawione dziś plany na pewno zostaną zrealizowane.

„Założenia są takie i zrealizujemy je na pewno. Ze 120 tys. pociągów w 2021 roku do 196 tys. pociągów w roku 2030. To jest wzrost o 64% ilości pociągów. To wiele połączeń kolejowych, gdzie pociągi będą kursowały co godzinę albo częściej, między miastami wojewódzkimi” – wskazał Andrzej Adamczyk.

W Polsce, m.in. ze środków Ministerstwa Infrastruktury, realizowany jest też wieloletni Krajowy Program Kolejowy obejmujący inwestycje na liniach kolejowych. W listopadzie ubiegłego roku ruszył także drugi etap programu Kolej Plus z perspektywą do 2028 roku. Zakwalifikowało się do niego 79 projektów z całej Polski. Strategia ma pomóc w walce z problemem wykluczenia komunikacyjnego w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców, i zapewnić pasażerom wygodny dostęp do komunikacji międzywojewódzkiej. [czytaj więcej]

pg

Komisja Europejska (KE) poinformowała 18 lutego o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) sprawy przeciwko Polsce. Zarzuty związane są z niewywiązywaniem się z dyrektywy w sprawie ograniczenia hałasu. Problem dotyczy 20 odcinków linii kolejowych i 290 odcinków dróg.

Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej KE, hałas powodowany przez ruch lotniczy, samochodowy oraz kolejowy to druga po zanieczyszczeniu powietrza środowiskowa przyczyna przedwczesnych zgonów. W czerwcu 2002 r. Komisja wydała dyrektywę 2002/49/WE odnośnie ograniczenia niebezpiecznego czynnika, w której zawarto zobowiązania, jakie wypełnić mają kraje członkowskie UE.

Zgodnie z dokumentem, państwa należące do wspólnoty zobligowane zostały do opracowania planów działań, które pozwolą zminimalizować emisję oraz zapobiec powstawaniu hałasu tam, gdzie jego występowanie ma szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi.

Już w 2017 roku KE podjęła kroki mające zmobilizować Polskę do usunięcia uchybień, stwierdzając naruszenie unijnego prawa. W styczniu 2019 r. Komisja wezwała władze naszego kraju do ochrony obywateli przed szkodliwym działaniem nadmiernej emisji dźwięków.

Mimo poczynienia pewnych postępów, władze polskie nadal muszą przyjąć zmienione strategiczne mapy hałasu i plany działań dotyczące hałasu dla szeregu aglomeracji, a także plany działań dotyczące hałasu dla głównych dróg, linii kolejowych oraz Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W związku z tym Komisja postanowiła dziś skierować do Polski uzasadnioną opinię, dając jej dwa miesiące na naprawę sytuacji; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE” – informowała KE w komunikacie z 24 stycznia 2019 r.

18 lutego 2021 r. Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej kolejny komunikat. Poinformowała w nim, że skierowała do TSUE sprawę przeciwko Polsce. Zdaniem organu władze naszego kraju nie dopełniły zobowiązań zawartych w dyrektywie.

Polskie prawo krajowe nie gwarantuje sporządzenia planów działania, które są obowiązkowe na mocy dyrektywy niezależnie od tego, czy w danej okolicy przekracza się wartości graniczne czy nie . Nadal nie ma planów działania dla 20 głównych odcinków linii kolejowych oraz 290 głównych odcinków dróg pomimo upłynięcia terminu przyjęcia takich planów działania” – czytamy w komunikacie Komisji.

Podjęte kroki Komisja Europejska tłumaczy tym, że władze Polski nie odniosły się do opinii, jaką otrzymały od unijnego organu w styczniu 2019 r.

Co więcej, prawo krajowe nie wymaga, by plany działania zawierały wszystkie niezbędne elementy przewidziane w dyrektywie, takie jak w szczególności rejestr konsultacji publicznych, środki zachowania obszarów ciszy oraz strategia długoterminowa” – dodaje KE.

Według Komisji, kluczowym w sprawie jest przeprowadzenie przez Polskę konsultacji publicznych, które pozwolą obywatelom wyrazić opinię na temat działań, jakie władze podejmują w kwestii ograniczenia negatywnego wpływu hałasu.

Przedstawiając kontekst sprawy, KE przytacza dane dotyczące Europy, według których hałas jest przyczyną 12 tys. przedwczesnych zgonów oraz 48 tys. przypadków chorób serca w ciągu roku. Ponadto przyczynia się on do wzrostu poziomu stresu i osłabienia systemu kognitywnego u 6,5 mln Europejczyków cierpiących na zakłócenia snu.

hp

Inwestycje w nowej perspektywie finansowej UE, rozbudowa infrastruktury kolejowej, współpraca z wykonawcami, realizacja Krajowego Programu Kolejowego, idea Zielonego Ładu - to tematy omówione m.in. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 17 lutego podczas 2 edycji EEC Trends. PLK kolejny raz są aktywnym uczestnikiem spotkań ważnych dla gospodarki w Europie.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uczestniczyły w dwóch debatach: „Inwestycje infrastrukturalne w nowej perspektywie finansowej UE” oraz „Infrastruktura i rynek przewozów kolejowych w Polsce”.

Podczas pierwszego panelu prelegenci dyskutowali na temat planowanych inwestycji w nowej perspektywie UE na lata 2021-2027. Jak powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Spółka jest gotowa do realizacji inwestycji z nowej perspektywy UE. Aby w pełni zmodernizować i rozbudować sieć kolejową, potrzebne są środki większe niż prawdopodobnie zapewni jedna perspektywa.

Kluczowym wyzwaniem, przed którym stoją PLK, jest dostosowanie do 2030 r. do wymogów sieci bazowej TEN-T linii kolejowych wchodzących w skład korytarzy: tj. Bałtyk – Adriatyk i Morze Północne – Bałtyk.

Zakładamy, że w najbliższych latach zmodernizowane zostaną linie kolejowe, które są kluczowe dla rozwoju międzynarodowych korytarzy kolejowych, co pozwoli na dalszy rozwój i ogólną poprawę konkurencyjności kolei, zwłaszcza dla przewozu towarów. Będą one uzupełnieniem już prowadzonych prac, które wpływają na poprawę przewozu i obsługi ładunków, m.in. w portach i magistrali towarowej nr 131” – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Podczas dyskusji poruszono także temat kondycji branży budowalnej w czasach pandemii oraz realizacji inwestycji budowalnych i kolejowych.

Realizujemy największy program inwestycyjny przy zachowanym ruchu pociągów. Pandemia nie zatrzymała prac. Wykonawcy pracują z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Zachowanie ciągłości realizacji inwestycji, ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie umów jest niezbędne dla utrzymania stabilności na rynku budowlanym” – podkreślił członek Zarządu PLK.

W debacie „Infrastruktura i rynek przewozów kolejowych w Polsce” uczestniczył Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dyskusja dotyczyła działań wpisujących się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu. Prezes poinformował, że PLK przy projektowaniu i modernizacji linii kolejowych uwzględniają nowoczesne technologie, by wzmacniać ekologiczny charakter transportu kolejowego. Działania te wpisują się w ideę Zielonego Ładu: ograniczania oddziaływania kolei na środowisko, poprawy efektywności energetycznej kolei i zmniejszenia emisji CO2.

Podejmujemy szereg działań wpisujących się w Europejski Zielony Ład, to m.in. elektryfikacje linii Zgorzelec – Węgliniec czy Lublin – Stalowa Wola. Projektowane i modernizowane linie są dostosowane do sprawnego przejazdu cięższych i dłuższych składów. Tworzymy warunki i stawiamy na ekologiczny kolejowy transport towarów” – podkreślał Ireneusz Merchel.

Dyskutowano również o realizacji inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego, a także rozbudowie infrastruktury kolejowej. Prezes PLK dodał, że realizacja KPK, którego wartość jest ponad 2 razy wyższa niż wartość poprzedniego programu inwestycyjnego WPIK, jest na dużo wyższym stopniu zaawansowania niż WPIK.

Obecnie 90 proc Krajowego Programu Kolejowego to inwestycje zrealizowane bądź na etapie realizacji. To oznacza, że korzystamy już z efektów prowadzonych inwestycji. Na etapie przetargów są inwestycje za 3,4 mld zł. Nakłady zrealizowane są na poziomie ok. 40 mld zł. Ponadto gotowe są dokumentacje na kolejną perspektywę finansową, co oznacza, że nie spotkamy się, jak na początku obecnej perspektywy, z pustymi szufladami” – zaznaczył prezes PLK.

Informując o rozwoju kolei, Ireneusz Merchel podkreślił, że zgodnie z decyzją Ministra Infrastruktury od 2016 roku infrastruktura nie jest ograniczana. Ta zasada obowiązuje także w przygotowywanych i planowanych do realizacji projektach. Realizowane projekty, tam gdzie to jest możliwe, są rozszerzane o dodatkowe tory lub mijanki.

EEC Trends to wydarzenie poprzedzające Europejski Kongres Gospodarczy. To cykl debat nad głównymi trendami, które w roku 2021 staną się przedmiotem dyskusji w trakcie EKG. Wydarzenie jest okazją do dyskusji o perspektywach i kierunkach rozwoju polskiej gospodarki, a także nad kierunkami, które w najbliższej przyszłości będą zmieniać gospodarczą i społeczno-gospodarczą rzeczywistość.

Źródło tekstu: PKP PLK SA/Serwis Kolejowy

Sektor kolejowy jest obecnie jedną z najbardziej ekologicznych form transportu towarowego i pasażerskiego. Z raportu opublikowanego na stronie Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Zaopatrzenia Kolei (UNIFE) wynika, że pokolenie Z jest zainteresowane pracą dla zrównoważonej kolei.

Podmioty państwowe i prywatne na całym świecie prowadzą obecnie liczne działania na rzecz opracowania nowych rozwiązań, które uczynią kolej jeszcze bardziej przyjazną dla środowiska. Przewodnictwo wiodą tu projekty technologiczne oparte na paliwie wodorowym, które ma być przyszłością transportu kolejowego. [czytaj więcej] Badanie przeprowadzone przez międzynarodowy think tank ThinkYoung na zlecenie UNIFE pokazuje, że młodzi ludzie również chcą zaangażować się w działania na rzecz ekologicznego transportu. Wynika z niego, że wiele osób w wieku od 16 do 25 lat, czyli należących do tzw. pokolenia Z, wiążą swoją przyszłość z pracą na „zielonej kolei”.

UNIFE wyciągnęło z badania pięć głównych wniosków:

  1. Prawie 60% przedstawicieli pokolenia Z jest gotowych zmienić swoje nawyki transportowe dla dobra środowiska naturalnego.
  2. Ok. 57% badanych chce, aby władze państwowe inwestowały w nowoczesne technologie w sektorze kolejowym i zachęcały do podróżowania tym środkiem transportu.
  3. 51% przedstawicieli pokolenia Z  uważa, że technologie zeroemisyjne to przyszłość transportu kolejowego.
  4. Blisko 50% ankietowanych chce, aby ich praca lub studia były związane z ekologią.
  5. Spośród ankietowanych z kierunków ścisłych 75,5% kobiet oraz 65,5% mężczyzn zwraca uwagę na proekologiczne działania pracodawców.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach kampanii Hop-On for our Planet. Inicjatywa wpisuje się w trwający [Europejski Rok Kolejnictwa] i ma przyspieszyć rozwój zielonej technologii na kolei oraz zachęcić przedstawicieli z pokolenia Z do podjęcia pracy w tym sektorze. W ankiecie uczestniczyło 2137 osób w wieku od 16 do 25 lat z sześciu krajów: Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Holandii. Ankieta była prowadzona w dniach od 27 stycznia do 13 lutego 2020 roku. Szczegółowe wyniki ankiety, wraz z podziałem na poszczególne kraje, można sprawdzić na [stronie internetowej] kampanii.

pg

Komisja Europejska oficjalnie ogłosiła, że w piątek 1 stycznia 2021 roku rozpoczął się Europejski Rok Kolejnictwa. Główne cele inicjatywy to podkreślenie, że kolej jest zrównoważonym, inteligentnym i bezpiecznym środkiem transportu ­– czytamy na stronie KE.

Inicjatywa została zaproponowana przez KE w marcu 2020 roku, a w grudniu zyskała akceptację Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Komisja Europejska zapowiada, że w ramach Europejskiego Roku Kolejnictwa prowadzony będzie szereg działań, aby osiągnąć główny cel Zielonego Ładu, którym jest uzyskanie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Europejska Komisarz ds. Transportu Adina Vălean zaprosiła do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach w ramach Europejskiego Roku Kolei.

„Transport przyszłości musi być zrównoważony, bezpieczny, wygodny i niedrogi. Kolej nie tylko spełnia te wymagania, ale oferuje znacznie więcej! Europejski Rok Kolei daje nam możliwość ponownego odkrycia tego środka transportu. Dzięki różnorodnym działaniom wykorzystamy tę okazję, aby pomóc kolei w pełnym wykorzystaniu jej potencjału” – podkreśliła komisarz.

Transport kolejowy w Unii Europejskiej odpowiada za mniej niż 0,5% emisji gazów cieplarnianych związanych z transportem. Komisja Europejska wskazuje, że kolej jest wyjątkowo bezpieczna i łączy całą UE za pośrednictwem transeuropejskiej sieci transportowej. Pomimo tych zalet jedynie 7% pasażerów i 11% towarów podróżuje koleją. Europejski Rok Kolei pomoże zwiększyć udział tego środka transportu w przewozie osób i towarów. Pozwoli też znacznie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Wszelkie szczegóły na temat inicjatywy i planowanych działań można znaleźć na [stronie internetowej] Europejskiego Roku Kolei. W odpowiednich zakładkach dostępne są również informacje o nadchodzących wydarzeniach i o tym, jak osobiście zaangażować się w promocję transportu kolejowego.

pg

Co najmniej 30 mln bezemisyjnych aut, 100 miast neutralnych dla klimatu, podwojenie kolejowych przewozów ekspresowych w całej Europie do 2030 r. – to założenia planu na rzecz zielonej, inteligentnej i przystępnej mobilności.  „Wyznaczyliśmy ambitne cele dla transportu, aby zapewnić zrównoważoną, inteligentną i odporną odbudowę po kryzysie”– powiedział Frans Timmermans.

Komisja Europejska przedstawiła strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności wraz z planem działania składającym się z 82 inicjatyw, który będzie ukierunkowywał prace w ciągu najbliższych czterech lat. Strategia ta stanowi podstawę transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz zwiększenia odporności unijnego systemu transportu na przyszłe kryzysy. Jak wskazano w Europejskim Zielonym Ładzie, dzięki inteligentnemu, konkurencyjnemu, bezpiecznemu, dostępnemu i przystępnemu cenowo systemowi transportu emisje zmniejszą się o 90 proc. do 2050 r.

Jeśli mamy osiągnąć nasze cele klimatyczne, emisje z sektora transportu muszą wykazywać wyraźną tendencję spadkową. Przyjęta strategia doprowadzi do zmiany sposobu przemieszczania się ludzi i transportu towarów w Europie oraz ułatwi łączenie różnych rodzajów transportu w ramach jednej podróży. Wyznaczyliśmy ambitne cele dla całego systemu transportu, aby zapewnić zrównoważoną, inteligentną i odporną odbudowę po kryzysie związanym z COVID-19” – powiedział Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu.

Etapy działań na rzecz inteligentnej i zrównoważonej przyszłości

Wszystkie rodzaje transportu muszą stać się bardziej zrównoważone, a ekologiczne alternatywy powszechnie dostępne. Należy też wprowadzić odpowiednie zachęty do wdrażania transformacji. Konkretnie zdefiniowane etapy pozwolą kierować europejski system transportu ku inteligentnej i zrównoważonej przyszłości:

do 2030 r.:

do 2035 r.:

do 2050 r.:

10 kluczowych obszarów działania na rzecz urzeczywistnienia wizji

Aby zrealizować zakładane cele, w strategii określono łącznie 82 inicjatywy w 10 kluczowych obszarach („inicjatywy przewodnie”), z których każda obejmuje konkretne działania.

Zrównoważony

Zrównoważony transport oznacza w praktyce:

Inteligentny

Innowacje i cyfryzacja będą w przyszłości kształtować sposób przemieszczania się pasażerów i towarów o ile stworzone zostaną odpowiednie warunki. Strategia przewiduje:

Odporny

Transport jest jednym z sektorów najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19, a wiele przedsiębiorstw w tej branży doświadcza ogromnych trudności operacyjnych i finansowych. Komisja zobowiązuje się zatem do:

Kontekst

Ponieważ transport wnosi około 5 proc. unijnego PKB i zatrudnia ponad 10 mln osób w Europie, ma kluczowe znaczenie dla europejskich przedsiębiorstw i globalnych łańcuchów dostaw. Jednocześnie naraża on nasze społeczeństwa na koszty: emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia, hałas, wypadki drogowe i zagęszczenie ruchu. Obecnie emisje z transportu odpowiadają za około jedną czwartą łącznej emisji gazów cieplarnianych w UE.

Ten impuls do przekształcenia transportu pojawia się w czasach, gdy cały sektor nadal doświadcza skutków koronawirusa. Dzięki zwiększonym inwestycjom publicznym i prywatnym w modernizację i większą ekologiczność naszych flot i infrastruktury, a także poprzez wzmocnienie jednolitego rynku, mamy obecnie historyczną szansę na uczynienie transportu europejskiego nie tylko bardziej zrównoważonym, ale również bardziej konkurencyjnym w skali globalnej i bardziej odpornym na wszelkie przyszłe wstrząsy.

Zmiany te nie powinny jednak pozostawiać nikogo w tyle: zasadnicze znaczenie ma to, by transport był dostępny i przystępny cenowo dla wszystkich, aby regiony wiejskie i oddalone pozostały skomunikowane, a sektor transportu zapewniał dobre warunki socjalne i oferował atrakcyjne miejsca pracy.

Źródło tekstu: Ec.europa.eu/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram