fbpx

Przewoźnik Koleje Mazowieckie informuje, że w związku z niespotykanym od 20 lat wzrostem inflacji, cen energii elektrycznej, stóp procentowych oraz kosztów materiałów eksploatacyjnych, tj. czynników, które mają bezpośredni wpływ na wzrost kosztów działalności spółki niezbędnych do realizacji przewozów kolejowych, od 1 lipca 2022 r.  ulegają zmianie:

1) oferty zamieszczone w Taryfie przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) [TUTAJ]:

Karta Dużej Rodziny – rodzice lub małżonkowie rodziców posiadający KDR (w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów) będą mogli nabywać bilety z ulgą ustawową od cen podstawowych zawartych w Załączniku do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich - KM” (TP-KM), identycznie jak jest to w przypadku dzieci uprawnionych do ulg ustawowych, a posiadających KDR,

Przejazdy grupowe

Po zmianie każdy z uczestników grupy będzie podróżował zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami, natomiast nadal na każde 10 osób płacących za przejazd będzie przysługiwał bezpłatny przejazdy dla opiekuna/ów grupy,

Bilety odcinkowe bezimienne - oferta wycofana ze stosowania;

2) Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) [TUTAJ].

Jednocześnie spółka informuje, że bilety zakupione przed 1 lipca 2022 r. zachowują ważność do końca terminu określonego na bilecie.

Źródło tekstu: mazowieckie.com.pl/Serwis Kolejowy

Spółka Arriva informuje, iż od 1 lipca 2022 ulegnie zmianie wysokość opłat za przejazdy pociągami Arriva w taryfie "kujawsko-pomorskiej". Bilety zakupione przed 1 lipca 2022 zachowują ważność zgodnie z datą wskazaną na wystawionym bilecie.

Jednocześnie przewoźnik informuje, że od 1 lipca do 10 grudnia 2022 roku obowiązuje "Promocja Mobilna" - 7,5% zniżki na bilety jednorazowe i miesięczne kupione za pośrednictwem mobilnych kanałów sprzedaży.

Szczegółowe informacje [TUTAJ].

Źródło tekstu: arriva.pl/Serwis Kolejowy

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z rozpoczęciem robót budowlanych w zakresie budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska w dniach od 27.06.2022 (poniedziałek) do dnia 03.07.2022 (niedziela) na linii WKD zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

  1. Ograniczenia w ww. okresie obejmą tor nr 1M linii kolejowej nr 48 od stacji Podkowa Leśna Główna do przystanku osobowego Milanówek Grudów. W ramach prowadzonej rozbudowy odcinek linii kolejowej nr 48 od stacji Podkowa Leśna Główna do obecnego przystanku osobowego Podkowa Leśna Zachodnia, zlokalizowany w śladzie nowego, drugiego toru, wejdzie w skład linii kolejowej nr 47 – docelowo dwutorowej na całym szlaku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego.
  2. Na odcinku Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów w związku z wyłączeniem toru nr 1M, skróceniu ulegną wszystkie pociągi w relacji do/z Milanówka. Pociągi te będą kończyć lub rozpoczynać bieg na stacji Podkowa Leśna Główna.
  3. Pociągi WKD będą kursowały w następujących relacjach podstawowych:
  4. (a) Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD (tam/powrót)
  5. (b) Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD (tam/powrót)
  6. Zastępcza komunikacja autobusowa zostanie uruchomiona na całej relacji Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów. Szczegóły zawarto w „Specjalnych rozkładach jazdy pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej ważnych w dniach 27.06.2022-03.07.2022”.

UWAGA: w dniach 02-03.07.2022 (sobota-niedziela) w związku z odwołaniem przez inwestora przebudowy stacji Warszawa Zachodnia zapotrzebowania na wyłączenie z ruchu torów nr 1 i nr 2 linii kolejowej WKD, ruch pociągów WKD będzie odbywać się bez ograniczeń do stacji Warszawa Śródmieście WKD, według standardowej organizacji przyjętej do konstrukcji rocznego rozkładu jazdy pociągów. Zastępcza komunikacja autobusowa WKD przewidziana na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście WKD nie zostanie uruchomiona. Przejdź do artykułu na ten temat.

Na stacji Podkowa Leśna Główna dla pasażerów podróżujących pociągami kończącymi lub rozpoczynającymi bieg na stacji Podkowa Leśna Główna zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD oraz pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA) WKD obsługującymi trasę Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów. Pojazdy ZKA oznaczone jako „ZA12” będą zatrzymywać się na specjalnie wyznaczonych przystankach autobusowych, zlokalizowanych przy ul. Lotniczej.

Podróżni korzystający z zastępczej komunikacji autobusowej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż autobusem, zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu. Długopisy dostępne będą u kierowcy autobusu.

W autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości zakupu biletu WKD. Przypominamy, że bilety jednorazowe WKD można zakupić „na zapas” w kasach biletowych, biletomatach oraz punktach ajencyjnych (sklepach, kioskach) na linii WKD.

Czas przesiadki na stacji Podkowa Leśna Główna oraz czas przejazdu zastępczą komunikacją autobusową nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu.

ZASADY ZWROTU BILETÓW WKD

  1. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD, mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej w dniu 26.06.2022 i ważnych na przejazdy w dniu 27.06.2022 i później: 
  1. Zwrotu biletów okresowych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują:

LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW I STACJI WKD ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD ORAZ NAJBLIŻSZE PUNKTY UMOŻLIWIAJĄCE ZAKUP BILETÓW WKD

OKRES OBOWIĄZYWANIA SPECJALNEGO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

Specjalny rozkład jazdy obowiązuje od nocy z niedzieli na poniedziałek – godz. 3:00 (26/27.06.2022), do nocy z niedzieli na poniedziałek – godz. 3:00 (03/04.07.2022).

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej w okresie ograniczeń, w celu zaplanowania dogodnej podróży.

Źródło tekstu: wkd.com.pl/Serwis Kolejowy

Od dnia 12 czerwca do 3 września 2022 r. zarządca infrastruktury kolejowej Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wdraża kolejne zmiany czasowe do rozkładu jazdy pociągów pasażerskich 2021/2022 w ramach III cyklu zmienionej organizacji ruchu pociągów. Zmiany te wynikają z kontynuacji prac modernizacyjnych i naprawczych realizowanych na terenie województwa małopolskiego.

Najistotniejsze zmiany w czerwcowej korekcie rozkładu jazdy to:

W związku z zaplanowaną dzienną przerwą w ruchu pociągów w godzinach 9:00-14:00 oraz z uwagi na ograniczoną przepustowość linii 93 dla poc. 30706/7, 30712/3, 30770/1, 30726/7, 30784/5 oraz 30764/5 uruchomiono na odcinku Trzebinia – Oświęcim zastępczą komunikację autobusową (ZKA). 

Szczegółowe informacje odnośnie pociągów relacji Kraków Gł. - Krzeszowice - Trzebinia/Oświęcim znajdują się na tabeli 140/150 [TUTAJ].

Z uwagi na rozpoczęcie budowy nowej łącznicy kolejowej w Kalwarii Zebrzydowskiej pomiędzy liniami nr 97 i 117 zaplanowana została przerwa w ruchu na odcinku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Wadowice. W związku z tym w terminie 15 VIII - 3 IX na wskazanym odcinku pociągi zostaną zastąpione autobusami.

POLREGIO informuje, że wszystkie pociągi do/z Bielsko-Biała/Wadowice będą rozpoczynać i kończyć bieg na stacji Kraków Główny. Wyjątkiem jest pociąg nr 34609, który rozpocznie kurs w stacji Kraków Podgórze.

W tym przypadku przejazd podróżnych na odcinku Kraków Gł. - Kraków Podgórze będzie możliwy komunikacją miejską (KMK) na podstawie ważnych biletów kolejowych po trasie linii tramwajowej nr 73 (Dworzec Główny Zachód - Podgórze SKA).

Szczegółowe informacje odnośnie pociągów relacji Kraków Gł.-Bielsko-Biała Gł.- Kraków Gł. znajdują się na tabeli 135 [TUTAJ] oraz 139 [TUTAJ].

W terminie 12 - 24 VI oraz 1 - 3 IX z uwagi na kontynuację modernizacji linii kolejowej 98 oraz 99 w dalszym ciągu na odcinku Sucha Beskidzka - Zakopane przejazd odbywał się będzie zastępczą komunikacją autobusową.

W pozostałym terminie tj. 25 VI – 31 VIII z uwagi na okres wakacyjny na całym odcinku Kraków Gł. – Zakopane przywrócony zostaje ruch pociągów. Wyjątek stanowią pociągi 30565 oraz 30590, które ze względu na mniejszą pojemność tymczasowej stacji Zakopane na odcinku Poronin – Zakopane pojadą jako zastępcza komunikacja autobusowa.

UWAGA !!!

W związku z modernizacją stacji Zakopane w terminie 25 VI – 31 VIII wszystkie pociągi będą rozpoczynać i kończyć bieg na tymczasowej stacji oddalonej od dworca w Zakopanem o około 2 km. W przypadku ZKA za poc. 30565 oraz 30590 miejsce postoju autobusu pozostaje bez zmian tj. Dworzec Autobusowy, plac przed dworcem PKP.

Na linii kolejowej 97 na odcinku Jeleśnia – Żywiec w terminie 12 VI – 26 VI z uwagi na przerwę w ruchu wprowadzono za wszystkie pociągi komunikację autobusową.

Ponadto przewoźnik informuje, że w całym III cyklu ZRJ wszystkie pociągi będą rozpoczynać i kończyć bieg na stacji Kraków Główny.

Szczegółowe informacje dotyczące odjazdów/przyjazdów pociągu oraz honorowania KMK w tabeli 135 [TUTAJ].

Informacje na temat pociągów do/od stacji Żywiec znajdziecie Państwo na tabeli 137 [TUTAJ].

Linia 91 Kraków - Tarnów: 

Z uwagi na kontynuowanie prac modernizacyjnych oraz przerwę w ruchu pociągów w całym III cyklu ZRJ na odcinku Podłęże - Kraków Główny – Podłęże następujące pociągi pojadą drogą okrężną: 

Dla zabezpieczenia potrzeb od wozowych i dowozowych z i do pociągu 43800/1 oraz od pociągu 30610 uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa z obsługą wszystkich pomijanych przez pociąg stacji i przystanków osobowych. W tym miejscu zwróć uwagę, że autobusy dowozowe do stacji Podłęże z przesiadką na pociągi wyjeżdżają ze stacji Kraków Główny wcześniej od pociągu o ok. 15 minut.

W związku z powyższym przewoźnik prosi o zwracanie uwagi na trasę przejazdu pociągu.

Dodatkowo POLREGIO informuje, że na wniosek podróżnych zwiększono liczbę pociągów obsługujących przystanek w Staniątkach. Dlatego też od 12 czerwca pociągi: 33151, 33153, 33155, 33156, 33158 będą zatrzymywać się na przystanku osobowym Staniątki, jednocześnie usunięto postój dla tych pociągów na stacji Bogumiłowice.

Linia 8 Kraków – Kozłów

Z uwagi na zamknięcie stacji Zastów, w terminie 15 - 29 VII dla pociągu 23314/5 oraz 23316/7 nie przewidziano możliwości wsiadania i wysiadania z/do pociągu na tej stacji.

Szczegółowe informacje odnośnie pociągów rel. Kraków Gł.-Sędziszów-Kraków Gł. w tabeli nr. 107 [TUTAJ].

Upewnij się odnośnie odjazdu lub przyjazdu pociągu, z którego zamierzasz skorzystać w wybranym przez siebie dniu. Szczegółowe informacje o rozkładach jazdy pociągów, są dostępne:

Źródło tekstu: polregio.pl/Serwis Kolejowy

Od 1 czerwca pasażerowie z Ukrainy jeżdżą na ogólnych zasadach, co oznacza, że konieczny jest zakup biletu na przejazd. Jest to decyzja Organizatora przewozów, która podjęta została wspólnie z innymi województwami, które też reorganizują zasady przewozów.

Darmowe przejazdy dla obywateli Ukrainy obowiązywały od 2 kwietnia do 31 maja 2022 r. W tym okresie uchodźcy mogli jeździć za darmo pociągami Kolei Wielkopolskich, pokazując paszport, który potwierdzał, że przekroczyli granicę po 24 lutego lub dokument potwierdzający tożsamość (m.in. dowód osobisty, legitymacja szkolna) wraz z powiadomieniem o nadaniu numeru pesel. Zasady te dotyczyły kobiet, dzieci i młodzieży do 18 roku życia, mężczyzn powyżej 60 roku życia oraz mężczyzn (w wieku od 18 do 60 lat) z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej.

Bilet można zakupić w kasie biletowej lub w automacie na stacji kolejowej. W przypadku stacji, na której nie ma kasy biletowej lub jest ona nieczynna, podróżny jest zobowiązany zgłosić się do obsługi pociągu w celu zakupienia ważnego biletu na przejazd. W przeciwnym razie taki podróżny będzie traktowany jako pasażer bez ważnego biletu.

УВАГА!

З 1 червня пасажири з України подорожуватимуть на загальних умовах, а це означає, що для поїздки необхідно придбати квиток. Це рішення Організатора транспорту, прийняте спільно з іншими провінціями, які також реорганізують правила перевезення.

Безкоштовний проїзд для громадян України діяв з 2 квітня по 31 травня 2022 року. Протягом цього періоду біженці могли безкоштовно подорожувати в поїздах Koleje Wielkopolskie за наявності паспорта, що підтверджує перетин кордону після 24 лютого, або документа, що підтверджує їх особу (наприклад, ID-картка, шкільний квиток) разом із повідомленням про присвоєння номера PESEL. Ці правила поширювалися на жінок, дітей та підлітків віком до 18 років, чоловіків старше 60 років та чоловіків (віком від 18 до 60) з обмеженими можливостями або з обмеженими можливостями.

Квиток можна придбати в касі або в автоматі на вокзалі. У разі станції, на якій немає квиткової каси або вона зачинена, мандрівник зобов’язаний повідомити співробітників поїзда, щоб придбати дійсний квиток на проїзд. В іншому випадку такий мандрівник буде розглядатися як пасажир без дійсного квитка.

Źródło tekstu: koleje-wielkopolskie.com.pl/Serwis Kolejowy

Do 16 czerwca 2022 r. wszystkie podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (ECM) taboru kolejowego muszą uzyskać potwierdzenie zgodności swoich systemów zarządzania utrzymaniem z kryteriami rozporządzenia 2019/779. Najczęściej będzie to certyfikat ECM. Konsekwencją braku wykazania zgodności z rozporządzeniem będzie zawieszenie rejestracji pojazdów, za których utrzymanie odpowiada podmiot nieposiadający stosownego certyfikatu. Ryzyka tego można uniknąć, zmieniając zawczasu dane pojazdu w Europejskim Rejestrze Pojazdów i wskazując podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, który uzyskał stosowne uprawnienia.

16 czerwca zakończy się dwuletni okres przejściowy na spełnienie wymagań rozporządzenia 2019/779 przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdów kolejowych innych niż wagony towarowe. Podmioty, które dotychczas nie złożyły wniosku o certyfikat ECM lub zrobiły to dopiero w ostatnich tygodniach, muszą liczyć się z ryzykiem zawieszenia rejestracji w Europejskim Rejestrze Pojazdów (EVR) dla pojazdów, za których utrzymanie odpowiadają. Skutkiem tego będzie brak możliwości eksploatowania takich pojazdów.

Prezes UTK pisemnie informował o takim ryzyku podmioty, których to dotyczy. Aby po 16 czerwca możliwa była dalsza eksploatacja pojazdu, którego ECM nie uzyska stosownego dokumentu, należy złożyć wniosek o zmianę danych w EVR i wskazać nowy podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, który dysponuje stosownym certyfikatem.

Podstawą do identyfikacji pojazdów, których rejestracja zostanie zawieszona, są dane w Europejskim Rejestrze Pojazdów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności informacji zawartych w tym rejestrze należy zatem niezwłocznie je zweryfikować, logując się do rejestru. EVR umożliwia użytkownikom z danej organizacji przeglądanie danych dotyczących pojazdów przypisanych do tej organizacji.  

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosku o zmianę danych w EVR, jak również o uzyskiwaniu dostępu do danych w EVR dostępne są na stronie internetowej UTK.  

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 (Dz. Urz. UE L 139I z 27 maja 2019 r. s. 360, z późn. zm.)

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Stacja Bełchów zapewni lepsze przejazdy na trasie Skierniewice – Łowicz, dogodniejszy dostęp do pociągów i poprawę obsługi ruchu towarowego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na przebudowę stacji. Wartość prac wynosi 58,2 mln zł, a finansowanie jest zapewnione ze środków budżetowych.

Źródło: PKP PLK S.A.

Dzięki inwestycji podróżni zyskają wygodny dostęp do pociągów. Podwyższony i przebudowany zostanie peron. Będą nowe wiaty, ławki i tablice informacyjne. Peron będzie lepiej oświetlony i wyposażony w czytelne oznakowanie. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. W czasie prac podróżni będą korzystać z peronu tymczasowego.

Na stacji Bełchów zakres prac obejmuje przebudowę 4 torów i 16 rozjazdów. Wzrośnie prędkość przejazdu pociągów pasażerskich do 160 km/h (z obecnych 100 km/h), a składów towarów do 100 km/h (z obecnych 60 km/h). Dla ruchu towarowego będzie możliwy przejazd dłuższych i cięższych składów towarowych o długości 740 metrów. Takie rozwiązanie jest istotne do obsługi ważnej linii, będącej częścią kolejowego korytarza na osi wschód – zachód. Poziom bezpieczeństwa ruchu pociągów zwiększą nowe urządzenia na 3 przejazdach kolejowo-drogowych oraz system monitoringu.

Sprawne przejazdy umożliwi przebudowa sieci trakcyjnej oraz nowe komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Poprawi się przepustowość linii, dzięki czemu z trasy skorzysta większa liczba składów. Rozpoczęcie prac przewidziano we wrześniu br.

Prace na odcinku Bełchów – Łowicz realizowane są ze środków krajowych w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na szlaku Bełchów – Łowicz Główny w ramach zadania prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Łowicz Główny – Skierniewice”. W ramach projektu przebudowane zostały już tory na odcinku Bełchów – Łowicz oraz zmodernizowany przystanek Bobrowniki. Wartość tych prac to ok. 35 mln zł.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

W poniedziałek, 2 maja przed południem i wieczorem kilka pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej S1 i S2 pojedzie na trasach skróconych lub nie zatrzyma się na przystanku Warszawa Stadion. Jest to związane z rozgrywanym tego dnia na stadionie PGE Narodowym meczem finałowym Pucharu Polski w piłce nożnej.

W poniedziałek, 2 maja w godzinach 9.30-10.30 i 18.30-20.30 dla wybranych pociągów SKM linii S1 i S2 zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu.

Pociągi SKM S1 wyjeżdżające z Pruszkowa o godz. 9.35 i 20.05 nie zatrzymają się na przystanku Warszawa Stadion. Pociąg, który planowo odjeżdżałby z Pruszkowa o godz. 19:39, tego dnia pojedzie w skróconej relacji z Warszawy Wschodniej (odjazd o godz. 20.11) do Otwocka.

W przeciwnym kierunku dwa pociągi z Otwocka (odjazd o godz. 9.37 i 19.42) nie zatrzymają się na przystanku Warszawa Stadion.

Pociągi SKM S2 wyjeżdżające z Lotniska Chopina o godz. 9.22 i 9.44 nie zatrzymają się na przystanku Warszawa Stadion. Pociąg, który planowo odjeżdżałby z Lotniska Chopina o godz. 19.44, tego dnia pojedzie w skróconej relacji z Warszawy Wschodniej (odjazd o godz. 20.17) do Sulejówka Miłosny.

Pociągi SKM S2 jadące w kierunku Lotniska Chopina (odjazd z Sulejówka Miłosny o godz. 9.31 i 20.05) nie zatrzymają się na przystanku Warszawa Stadion. Pociąg, który planowo odjeżdża z Sulejówka Miłosny o godz. 18.31, zakończy bieg na stacji Warszawa Wschodnia.

Rozkład jazdy linii S1 ważny 2 maja jest dostępny [TUTAJ].

Rozkład jazdy linii S2 ważny 2 maja jest dostępny [TUTAJ].

Źródło tekstu: skm.warszawa.pl/Serwis Kolejowy

Od piątku, 1 kwietnia nastąpią zmiany w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1. Są one spowodowane koniecznością czasowego zamknięcia jednego z torów na odcinku Warszawa Włochy – Pruszków, w związku z budową nowego wiaduktu drogowego łączącego Piastów z Pruszkowem oraz trwającymi pracami przy przebudowie i modernizacji stacji Warszawa Zachodnia.

Największe zmiany będą miały miejsce w dniach 2 – 3 kwietnia (sobota i niedziela). Większość pociągów SKM S1 pojedzie wtedy w skróconej relacji łączącej Otwock ze stacjami Warszawa Wschodnia lub Warszawa Zachodnia. Natomiast do i z Pruszkowa dotrze 19 par pociągów, z częstotliwością co około godzinę.

W pozostałym okresie, w skróconej relacji na odcinku Otwock – Warszawa Zachodnia – Otwock pojadą dwie pary pociągów, jedna w porannym i jedna w popołudniowym szczycie komunikacyjnym. Zmienią się także godziny odjazdów i przyjazdów niektórych pozostałych pociągów.

Rozkład jazdy pociągów SKM linii S1 ważny od 1 kwietnia do 11 czerwca br. jest dostępny [TUTAJ].

Rozkład jazdy pociągów SKM linii S1 ważny w dniach 2 – 3 kwietnia br. jest dostępny [TUTAJ].

HONOROWANIE BILETÓW

Bilety ZTM (wszystkie rodzaje, z uwzględnieniem stref biletowych) oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów (z zachowaniem zasad obowiązujących w pociągach przyspieszonych w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”) będą honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinkach:

Pasażerowie z biletami kartonikowymi ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, powinni je „skasować” przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu, w formacie 24-godzinnym, czyli np. 17.02.2022 godz. 06:55. Osoby posiadające bilety zakodowane na kartach muszą je wcześniej aktywować w pojeździe WTP lub bramce metra.

Bilety Kolei Mazowieckich (do odpowiednich stacji oraz okresowe, sieciowe itp.) będą honorowane:

Źródło tekstu: skm.warszawa.pl/Serwis Kolejowy

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego odmówił zatwierdzenia projektu cennika PKP Polskich Linii Kolejowych w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej. Oznacza to, że na rozkład jazdy pociągów 2022/2023 PKP PLK może stosować dotychczasowy cennik lub opracować nowy cennik i ponownie przedstawić go do zatwierdzenia Prezesa UTK.

Prezes UTK wydając decyzję zarzucił zarządcy:

Zarządca ma prawo do podjęcia decyzji o stosowaniu w okresie obowiązywania w rozkładzie 2022/2023 cennika obowiązującego w poprzednim rozkładzie (jest to cennik zatwierdzony w 2018 r.) albo do opracowania nowego projektu cennika i ponownego przedstawienia go do zatwierdzenia Prezesa UTK (art. 33 ust. 18 ustawy o transporcie kolejowym). Podjęta przez zarządcę decyzja lub nowy projekt cennika powinna być przedstawiona Prezesowi UTK w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Prezesa UTK odmawiającej zatwierdzenia projektu cennika (art. 33 ust. 19 i art. 33 ust. 20 ustawy o transporcie kolejowym).

Decyzja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK [TUTAJ].

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram